×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính thể tích lăng trụ hình chữ nhật (Độ chính xác cao)

lăng kính hình chữ nhật

bề rộng:
Dài:
cao:
Độ chính xác:

Giới thiệu về Máy tính thể tích lăng trụ hình chữ nhật (Độ chính xác cao)

Công cụ tính thể tích khối lăng trụ hình chữ nhật được sử dụng để giúp bạn tìm thể tích của khối lăng trụ hình chữ nhật (Từng bước một).

Công thức thể tích lăng trụ hình chữ nhật

Sau đây là công thức tính thể tích của khối lăng trụ đứng:

Thể tích của hình lăng trụ chữ nhật = chiều rộng x chiều dài x chiều cao