×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính khối lượng hình cầu (Độ chính xác cao)

trái bóng

bán kính:
Độ chính xác:

Giới thiệu về Máy tính khối lượng hình cầu (Độ chính xác cao)

Công cụ tính thể tích hình cầu được sử dụng để giúp bạn tìm thể tích của hình cầu (Từng bước một).

công thức khối cầu

Sau đây là công thức tính thể tích khối cầu:

thể tích của một công thức hình cầu

Trong:
V = thể tích của quả cầu
π= 3.141592654
r = bán kính