×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính thể tích khối lập phương (Độ chính xác cao)

khối lập phương

kích thước chiều dài:
Độ chính xác:

Giới thiệu về máy tính thể tích khối lập phương (Độ chính xác cao)

Máy tính thể tích hình lập phương được sử dụng để giúp bạn tìm thể tích của hình lập phương (Từng bước một).

công thức thể tích khối lập phương

Đây là công thức tính thể tích khối:

V = a 3

Trong:
V = thể tích của khối lập phương
a = chiều dài cạnh