×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính khối lượng xi lanh (Độ chính xác cao)

hình trụ

bán kính:
Chiều cao:
Độ chính xác:

Giới thiệu về Máy tính khối lượng xi lanh (Độ chính xác cao)

Công cụ tính thể tích xi lanh được sử dụng để giúp bạn tìm thể tích xi lanh (Từng bước một).

công thức thể tích xi lanh

Sau đây là công thức tính thể tích của khối trụ:

công thức thể tích xi lanh

Trong:
V = thể tích xi lanh
π= 3.141592654
r = bán kính
h = chiều cao