Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

Máy tính khối lượng xi lanh (Độ chính xác cao)

Tính thể tích của hình trụ.

Máy tính khối lượng xi lanh (Độ chính xác cao)

hình trụ

bán kính:
Chiều cao:
Độ chính xác:

Embed Máy tính khối lượng xi lanh (Độ chính xác cao) Widget

Giới thiệu về Máy tính khối lượng xi lanh (Độ chính xác cao)

Công cụ tính thể tích xi lanh được sử dụng để giúp bạn tìm thể tích xi lanh (Từng bước một).

công thức thể tích xi lanh

Sau đây là công thức tính thể tích của khối trụ:

công thức thể tích xi lanh

Trong:
V = thể tích xi lanh
π= 3.141592654
r = bán kính
h = chiều cao

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính khối lượng xi lanh (Độ chính xác cao)" at https://miniwebtool.com/vi/volume-of-a-cylinder-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.