×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

công cụ chuyển đổi muỗng canh sang muỗng cà phê

muỗng canh:

Giới thiệu về công cụ chuyển đổi muỗng canh sang muỗng cà phê

Công cụ chuyển đổi muỗng canh sang muỗng cà phê được sử dụng để chuyển đổi muỗng canh của Hoa Kỳ sang muỗng cà phê.

công thức chuyển đổi muỗng canh sang muỗng cà phê

Để chuyển đổi từ muỗng canh sang muỗng cà phê, hãy sử dụng công thức chuyển đổi sau:

1 muỗng canh Hoa Kỳ = 3 muỗng cà phê Hoa Kỳ