Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

công cụ chuyển đổi cốc sang thìa

Chuyển đổi cốc sang muỗng canh.

công cụ chuyển đổi cốc sang thìa
tách:

Embed công cụ chuyển đổi cốc sang thìa Widget

Giới thiệu về công cụ chuyển đổi cốc sang thìa

Bộ chuyển đổi Cup to Tablespoon được sử dụng để chuyển đổi những chiếc cốc xinh đẹp thành muỗng canh.

Công thức chuyển đổi Cốc sang Muỗng canh

Để chuyển đổi cốc Mỹ thành muỗng canh, hãy sử dụng công thức chuyển đổi sau:

1 cốc Mỹ = 16 muỗng canh Mỹ

Reference this content, page, or tool as:

"công cụ chuyển đổi cốc sang thìa" at https://miniwebtool.com/vi/cups-to-tablespoons-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/