Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

Công cụ chuyển đổi Cup sang Quart

Đổi cốc sang lít.

Công cụ chuyển đổi Cup sang Quart
tách:

Embed Công cụ chuyển đổi Cup sang Quart Widget

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi Cup sang Quart

Công cụ chuyển đổi cốc sang lít được sử dụng để chuyển đổi cốc Mỹ sang lít Mỹ.

Công thức chuyển đổi Cup sang Quart

Để chuyển đổi từ US Cup sang US Quarts, hãy sử dụng công thức chuyển đổi sau:

1 cốc Mỹ = 0,25 lít Mỹ

Reference this content, page, or tool as:

"Công cụ chuyển đổi Cup sang Quart" at https://miniwebtool.com/vi/cups-to-quarts-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/