×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính điểm

Nhập phần nguyên với phân số (nếu là phân số đúng hoặc sai có thể để trống), tử số, mẫu số, chọn ký hiệu toán tử rồi bấm nút Tính toán.
Giới thiệu về máy tính điểm

Máy tính phân số được sử dụng để tính cộng, trừ, nhân và chia phân số (Từng bước một).