×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính tỷ lệ

Nhập 3 số bên dưới và để trống một trường để ghi giá trị.


=

Giới thiệu về Máy tính tỷ lệ

Máy tính tỷ lệ được sử dụng để giải quyết các vấn đề về tỷ lệ và tìm các giá trị còn thiếu theo tỷ lệ (Từng bước một).

Một tỷ lệ là hai tỷ lệ đã được đặt bằng nhau, ví dụ: 1/4 bằng 2/8. Giải theo tỷ lệ nghĩa là bạn đang thiếu một phần của một trong các phân số và bạn cần tìm giá trị còn thiếu đó.