×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Trình trích xuất email

Dán văn bản và nhấn nút Trích xuất Email, bạn sẽ nhận được danh sách địa chỉ email:

Giới thiệu về Trình trích xuất email

Công cụ này sẽ trích xuất tất cả địa chỉ email từ văn bản. Nó hoạt động với tất cả các địa chỉ email, tên miền phụ và TLD tiêu chuẩn—miễn là email và tên miền sử dụng các ký tự tiếng Anh tiêu chuẩn.
Công cụ này trích xuất tất cả các địa chỉ email từ văn bản của bạn. Nếu bạn muốn xóa các địa chỉ email trùng lặp, vui lòng sử dụng công cụ Xóa các dòng trùng lặp của chúng tôi.