×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Trình trích xuất số điện thoại

Dán văn bản và nhấn nút Trích xuất số điện thoại, bạn sẽ nhận được danh sách các số điện thoại:

Giới thiệu về Trình trích xuất số điện thoại

Công cụ này sẽ trích xuất tất cả các số điện thoại từ văn bản. Nó hoạt động với tất cả các số điện thoại tiêu chuẩn, bao gồm cả mã quốc gia và vùng cho hầu hết các số quốc tế. Nó hoạt động trên các định dạng số điện thoại sau:

 • 888-888-8888
 • 888 888 8888
 • 888.888.8888
 • (888)888-8888
 • (888)888 8888
 • (888)888.8888
 • (888) 888-8888
 • (888) 888 8888
 • (888) 888.8888
 • 888-8888
 • 888 8888
 • 888.8888
 • 8888888
 • 8888888888
 • (888)8888888

Công cụ này trích xuất tất cả các số điện thoại từ văn bản của bạn. Nếu bạn muốn xóa các số điện thoại trùng lặp, vui lòng sử dụng công cụ Xóa các dòng trùng lặp của chúng tôi.