×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

chuyển đổi lượng đường trong máu

đường huyết:

Giới thiệu về chuyển đổi lượng đường trong máu

Công cụ chuyển đổi lượng đường trong máu được sử dụng để giúp bạn chuyển đổi lượng đường trong máu (glucose) từ mmol/L (tiêu chuẩn Anh) sang mg/dl (tiêu chuẩn Hoa Kỳ) và ngược lại.

công thức chuyển đổi

Để chuyển đổi lượng đường trong máu (glucose, khối lượng mol = 180,16 g/mol) từ mmol/L sang mg/dl và ngược lại, hãy sử dụng công thức chuyển đổi sau:

1mmol / L = 18mg / dl

Các công cụ liên quan khác: