×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính thời gian hiến máu

Nhập ngày hiến máu cuối cùng của bạn:

Giới thiệu về máy tính thời gian hiến máu

Máy tính thời gian hiến máu được sử dụng để tính ngày có thể hiến máu tiếp theo của bạn dựa trên ngày hiến máu cuối cùng của bạn.

Khoảng thời gian hiến (Máu toàn phần)

Theo Nguyên tắc Đủ điều kiện hiến máu của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, khoảng thời gian giữa các lần hiến máu phải ít nhất là 8 tuần (hoặc 56 ngày).