×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

konwerter cukru we krwi

cukier we krwi:

O konwerter cukru we krwi

Konwerter cukru we krwi służy do konwersji cukru we krwi (glukozy) z mmol/L (norma brytyjska) na mg/dl (norma USA) i na odwrót.

formuła konwersji

Aby przeliczyć poziom cukru we krwi (glukoza, masa cząsteczkowa = 180,16 g/mol) z mmol/l na mg/dl i odwrotnie, użyj następującego wzoru przeliczeniowego:

1mmol / L = 18mg / dl

Inne powiązane narzędzia: