Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Konwerter HEX

Konwertuj liczby szesnastkowe na dziesiętne, binarne itp.

Konwerter HEX
Liczba szesnastkowa:

Embed Konwerter HEX Widget

O Konwerter HEX

Hex Converter służy do konwersji liczb z szesnastkowego na binarne, dziesiętne, ósemkowe i inne podstawy.

szesnastkowy

W matematyce i informatyce szesnastkowy jest bazowym 16-pozycyjnym systemem liczbowym. Używa szesnastu różnych symboli, najczęściej są to symbole 0-9 dla wartości od zera do dziewięciu oraz A, B, C, D, E, F (lub alternatywnie af) dla wartości od dziesięciu do piętnastu. Szesnastkowy jest szeroko stosowany w informatyce, ponieważ stosunkowo łatwo jest konwertować między szesnastkowym i binarnym przedstawieniem liczb, a szesnastkowy jest łatwiejszy do zapamiętania niż binarny.

Reference this content, page, or tool as:

"Konwerter HEX" at https://miniwebtool.com/pl/hex-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.