×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

ตัวแปลง HEX

เลขฐานสิบหก:

เกี่ยวกับ ตัวแปลง HEX

Hex Converter ใช้เพื่อแปลงตัวเลขจากฐานสิบหกเป็นฐานสอง ทศนิยม ฐานแปด และฐานอื่นๆ

เลขฐานสิบหก

ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลขฐานสิบหกเป็นระบบเลขฐาน 16 ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันสิบหกสัญลักษณ์ โดยทั่วไปคือสัญลักษณ์ 0-9 สำหรับค่าศูนย์ถึงเก้า และ A, B, C, D, E, F (หรืออีกทางหนึ่งคือ af) สำหรับค่าสิบถึงสิบห้า เลขฐานสิบหกมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการแปลงระหว่างเลขฐานสิบหกและเลขฐานสองของตัวเลขนั้นค่อนข้างง่าย และเลขฐานสิบหกนั้นจำง่ายกว่าเลขฐานสอง

เครื่องมือทั่วไป