×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณเศษส่วนเป็นทศนิยม

เศษ:
ตัวส่วน:

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณเศษส่วนเป็นทศนิยม

เครื่องคำนวณเศษส่วนเป็นทศนิยมใช้ในการแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม

ทศนิยมมักจะเรียงลำดับ ปัดเศษ บวก และลบได้ง่ายกว่าเศษส่วน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การหาทศนิยมเท่ากับเศษส่วนที่ระบุจึงเป็นประโยชน์ ในการแปลงเศษส่วนให้เป็นทศนิยม ให้แบ่งตัวเศษด้วยตัวส่วน แล้วปัดเศษให้ได้ความแม่นยำที่ต้องการ

เครื่องมือทั่วไป