Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Bộ chuyển đổi BCD sang Hex

Chuyển đổi BCD thành số thập lục phân.

Bộ chuyển đổi BCD sang Hex
BCD:

Embed Bộ chuyển đổi BCD sang Hex Widget

Giới thiệu về Bộ chuyển đổi BCD sang Hex

Bộ chuyển đổi BCD sang Hệ thập lục phân được sử dụng để chuyển đổi các số BCD (Số thập phân được mã hóa nhị phân) sang Số thập lục phân (Cơ số 16).

Số thập phân được mã nhị phân

Trong các hệ thống máy tính và điện tử, Số thập phân được mã hóa nhị phân (BCD) là một phương pháp mã hóa số cho các chữ số thập phân, trong đó mỗi chữ số được biểu thị bằng chuỗi nhị phân của chính nó.

Reference this content, page, or tool as:

"Bộ chuyển đổi BCD sang Hex" at https://miniwebtool.com/vi/bcd-to-hex-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/