Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator czasu oddawania krwi

Oblicz datę kolejnego oddania krwi.

Kalkulator czasu oddawania krwi
Podaj datę ostatniego oddania krwi:

Embed Kalkulator czasu oddawania krwi Widget

O Kalkulator czasu oddawania krwi

Kalkulator czasu oddawania krwi służy do obliczania następnej możliwej daty oddawania krwi na podstawie ostatniej daty oddawania krwi.

Interwał donacji (krew pełna)

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania dawców krwi Amerykańskiego Czerwonego Krzyża odstęp między donacjami powinien wynosić co najmniej 8 tygodni (lub 56 dni).

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator czasu oddawania krwi" at https://miniwebtool.com/pl/blood-donation-time-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/