×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

kalkulator odchylenia standardowego (Wysoka precyzja)

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:
Precyzja:

O kalkulator odchylenia standardowego (Wysoka precyzja)

Kalkulator odchylenia standardowego służy do obliczania średniej, wariancji i odchylenia standardowego zestawu liczb (Krok po kroku).

odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe jest miarą zmienności lub różnorodności szeroko stosowaną w statystyce i teorii prawdopodobieństwa. Pokazuje, jak dokładne są dane.

Odchylenie standardowe to pierwiastek kwadratowy z jego wariancji. Niskie odchylenie standardowe wskazuje, że punkty danych są bardzo bliskie średniej, podczas gdy wysokie odchylenie standardowe wskazuje, że dane są rozłożone w szerokim zakresie wartości.

Wariancja i odchylenie standardowe zależą od średniej zestawu liczb. Ich obliczenie zależy od tego, czy zbiór jest populacją, czy próbą.

Zmienność populacji i odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe populacji mierzy zmienność danych. Jest to zwykle nieznana stała. Wariancja populacjiσ2a odchylenie standardowe σ dane są wzorem:

Wzór na odchylenie standardowe populacji

Wzór na wariancję populacji

w:
σ = odchylenie standardowe populacji
σ2= wariancja populacji
x1 ,...,xN= zbiór danych populacji
μ = średnia zbioru danych populacji
N = wielkość zbioru danych o populacji

wariancja próbki i odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe próbki to oszacowanie oparte na odchyleniu standardowym populacji próbki. wariancja próbki s2a odchylenie standardowe s jest podane przez:

Przykładowa formuła odchylenia standardowego

Wzór na wariancję próbki

w:
s = odchylenie standardowe próbki
s2= wariancja próbki
x1 ,...,xN= przykładowy zestaw danych
x̄ = średnia z przykładowego zbioru danych
N = rozmiar przykładowego zbioru danych