Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator wariancji (Wysoka precyzja)

Oblicz wariancję dowolnego zestawu liczb.

kalkulator wariancji (Wysoka precyzja)
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:
Precyzja:

Embed kalkulator wariancji (Wysoka precyzja) Widget

O kalkulator wariancji (Wysoka precyzja)

Kalkulator wariancji służy do obliczania wariancji (wariancji populacji i wariancji próbki) zbioru liczb (Krok po kroku).

Oblicz wariancję próbki

Wariancję próby oblicza się według następującego wzoru:

Wzór na wariancję próbki

w:
s2= wariancja próbki
x1 ,...,xN= przykładowy zestaw danych
x̄ = średnia z przykładowego zbioru danych
N = rozmiar przykładowego zbioru danych

Oblicz wariancję populacji

Wariancję populacji dla skończonej populacji o rozmiarze N oblicza się ze wzoru:

Wzór na wariancję populacji

w:
σ2= wariancja populacji
x1 ,...,xN= zbiór danych populacji
μ = średnia zbioru danych populacji
N = wielkość zbioru danych o populacji

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator wariancji (Wysoka precyzja)" at https://miniwebtool.com/pl/variance-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.