Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator błędu procentowego

Oblicza błąd procentowy.

Kalkulator błędu procentowego
przewidywana wartość:
aktualna wartość:

Embed Kalkulator błędu procentowego Widget

O Kalkulator błędu procentowego

Kalkulator błędu procentowego służy do obliczania błędu procentowego (Krok po kroku).

Procentowa definicja błędu

Błąd procentowy (zwany także błędem procentowym) jest miarą dokładności pomiaru, znormalizowaną do wielkości pomiaru. Jest to błąd względny wyrażony na 100. Błąd względny jest obliczany jako błąd bezwzględny podzielony przez dokładną wartość. Błąd bezwzględny to różnica między wartością rzeczywistą a wartością szacunkową.

Oblicz błąd procentowy

Wzór na obliczenie błędu procentowego jest następujący:

Błąd procentowy = (wartość szacunkowa - wartość rzeczywista) / wartość rzeczywista x 100% (wartość bezwzględna)

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator błędu procentowego" at https://miniwebtool.com/pl/percentage-error-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.