Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator średniego zasięgu

Oblicza medianę zakresu zbioru liczb.

Kalkulator średniego zasięgu
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

Embed Kalkulator średniego zasięgu Widget

O Kalkulator średniego zasięgu

Kalkulator średniej wielkości służy do obliczania mediany zbioru liczb.

średni zasięg

W statystyce mediana zakresu zbioru wartości statystycznych jest średnią arytmetyczną wartości maksymalnych i minimalnych w zbiorze danych. Jest to miara tendencji centralnej. Znany jest również jako środek ekstremalny.

formuła

Oto formuła średniego zasięgu:

M =(max + min)/ 2

w:
M = średni zasięg
max = największa wartość w zbiorze danych
min = najmniejsza wartość w zbiorze danych

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator średniego zasięgu" at https://miniwebtool.com/pl/midrange-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.