×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator średniego zasięgu

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

O Kalkulator średniego zasięgu

Kalkulator średniej wielkości służy do obliczania mediany zbioru liczb.

średni zasięg

W statystyce mediana zakresu zbioru wartości statystycznych jest średnią arytmetyczną wartości maksymalnych i minimalnych w zbiorze danych. Jest to miara tendencji centralnej. Znany jest również jako środek ekstremalny.

formuła

Oto formuła średniego zasięgu:

M =(max + min)/ 2

w:
M = średni zasięg
max = największa wartość w zbiorze danych
min = najmniejsza wartość w zbiorze danych