Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

przykładowy kalkulator odchylenia standardowego

Oblicza odchylenie standardowe próbki zbioru liczb.

przykładowy kalkulator odchylenia standardowego
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

Embed przykładowy kalkulator odchylenia standardowego Widget

O przykładowy kalkulator odchylenia standardowego

Kalkulator odchylenia standardowego próbki służy do obliczania odchylenia standardowego próbki zbioru liczb.

Odchylenie standardowe próbki

Odchylenie standardowe próbki to oszacowanie oparte na odchyleniu standardowym populacji próbki. Stanowi ważny wskaźnik zmiany lub rozprzestrzenienia się zestawu ważnych danych.

formuła

Poniżej znajduje się przykładowy wzór na odchylenie standardowe:

Przykładowa formuła odchylenia standardowego

w:
s = odchylenie standardowe próbki
x 1 ,...,x N= przykładowy zestaw danych
x̄ = średnia z przykładowego zbioru danych
N = rozmiar przykładowego zbioru danych

Reference this content, page, or tool as:

"przykładowy kalkulator odchylenia standardowego" at https://miniwebtool.com/pl/sample-standard-deviation-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.