×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

przykładowy kalkulator odchylenia standardowego

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

O przykładowy kalkulator odchylenia standardowego

Kalkulator odchylenia standardowego próbki służy do obliczania odchylenia standardowego próbki zbioru liczb.

Odchylenie standardowe próbki

Odchylenie standardowe próbki to oszacowanie oparte na odchyleniu standardowym populacji próbki. Stanowi ważny wskaźnik zmiany lub rozprzestrzenienia się zestawu ważnych danych.

formuła

Poniżej znajduje się przykładowy wzór na odchylenie standardowe:

Przykładowa formuła odchylenia standardowego

w:
s = odchylenie standardowe próbki
x 1 ,...,x N= przykładowy zestaw danych
x̄ = średnia z przykładowego zbioru danych
N = rozmiar przykładowego zbioru danych