Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator kwadratowy

Oblicz pole, obwód i przekątną kwadratu.

kalkulator kwadratowy
długość boku:

Embed kalkulator kwadratowy Widget

O kalkulator kwadratowy

Kalkulator kwadratowy służy do obliczania pola powierzchni, obwodu i przekątnej kwadratu.

kwadrat

W geometrii kwadrat jest regularnym czworokątem, co oznacza, że ​​ma cztery równe boki i cztery równe kąty.

formuła

Poniżej znajdują się wzory do obliczania pola powierzchni, obwodu i przekątnej kwadratu o boku t:

obwód kwadratu

P = 4t

powierzchnia kwadratu

A = t 2

przekątna kwadratu

d =√2 tony

w:
t = długość boku kwadratu
P = obwód kwadratu
A = powierzchnia kwadratu
D = Przekątna kwadratu

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator kwadratowy" at https://miniwebtool.com/pl/square-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.