×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Konwerter kodu binarnego na Graya

Liczby binarne:

O Konwerter kodu binarnego na Graya

Binary to Gray Code Converter służy do konwersji liczb binarnych na wartości kodu Graya.

szary kod

Kod Graya, nazwany na cześć Franka Graya, to binarny system liczbowy, w którym dwie kolejne wartości różnią się tylko o jeden bit. Jest również znany jako odblaskowy kod binarny.