×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

odwrotny tekst

Wpisz tekst do odwrócenia:

O odwrotny tekst

To narzędzie odwróci ciąg tekstowy („To jest zabawne” na „ynnuf si sihT”) lub odwróci ciąg dosłownie („To jest zabawne” na „sihT si ynnuf”;).