Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator HbA1c

Oblicz HbA1c lub średni poziom glukozy w osoczu.

Kalkulator HbA1c
Wpisz 1 zmienną w dowolnym polu, aby obliczyć pozostałe 2 niewiadome:
Hemoglobina glikowana (HbA1c): %
średni poziom glukozy w osoczu: mg/dL
średni poziom glukozy w osoczu (stężenie molowe): mmol/L

Embed Kalkulator HbA1c Widget

O Kalkulator HbA1c

Kalkulator HbA1c został użyty do przeliczenia między hemoglobiną glikozylowaną (HbA1c) a średnim stężeniem glukozy w osoczu.

formuła

Konwersja między HbA1c a średnim stężeniem glukozy w osoczu odbywa się za pomocą następującego równania:

HbA1c =(MPG + 46.7)/ 28.7 =(MPGM + 2.59)/1.59

w:
HbA1c = hemoglobina glikozylowana
MPG = średnia glikemia w osoczu
MPG = średni poziom glukozy w osoczu (stężenie molowe)

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator HbA1c" at https://miniwebtool.com/pl/hba1c-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator ANC Komputer FENa