×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

kalkulator odchylenia średniego

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

O kalkulator odchylenia średniego

Kalkulator średniego odchylenia służy do obliczania średniego bezwzględnego odchylenia danego zestawu liczb.

średnie odchylenie

W statystyce odchylenie bezwzględne elementu zbioru danych to bezwzględna różnica między tym elementem a danym punktem. Średnie odchylenie zbioru danych jest średnią bezwzględnych odchyleń. Średnie odchylenie jest również znane jako średnie odchylenie bezwzględne.

formuła

Biorąc pod uwagę zestaw danych {x1, x2, ..., xn} średnie odchylenie bezwzględne oblicza się w następujący sposób:

Average Deviation Formula

Gdzie:
xijest elementem danych,
m(X) jest wybraną miarą tendencji centralnej zbioru danych - zwykle wybieraną jako średnia lub mediana