×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

kalkulator błędów standardowych (Wysoka precyzja)

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:
Precyzja:

O kalkulator błędów standardowych (Wysoka precyzja)

Kalkulator błędu standardowego służy do obliczania błędu standardowego średniej zbioru liczb (Krok po kroku).

błąd standardowy średniej

Błąd standardowy średniej to odchylenie standardowe oszacowania średniej z próby średniej populacji. Zwykle oblicza się go, dzieląc odchylenie standardowe populacji oszacowania próby (odchylenie standardowe próby) przez pierwiastek kwadratowy z wielkości próby (przy założeniu statystycznej niezależności wartości median próby):

Błąd standardowy formuły średniej

w:
SEM = błąd standardowy średniej
s = odchylenie standardowe próbki (patrz wzór poniżej)
n = wielkość próby (liczba obserwacji)

Poniżej znajduje sięOdchylenie standardowe próbkiformuła:

Przykładowa formuła odchylenia standardowego

w:
s = odchylenie standardowe próbki
x 1 ,...,x N= przykładowy zestaw danych
x̄ = średnia z przykładowego zbioru danych
N = rozmiar przykładowego zbioru danych