Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

kalkulator złotej sekcji

Brakujące wartości są obliczane w celu uzupełnienia złotej sekcji.

kalkulator złotej sekcji

Złota sekcja

Wpisz 1 liczbę w dowolnym polu:
a + b a = a b
=

Embed kalkulator złotej sekcji Widget

O kalkulator złotej sekcji

Kalkulator złotego podziału służy do obliczania brakujących wartości do uzupełnienia złotego podziału.

Złota sekcja

Złoty odcinek to odcinek linii podzielony zgodnie ze złotym podziałem (około 1,6180339887): całkowita długośća + bjest dłuższym odcinkiemadługość,adługość jest krótszym odcinkiembdługość (patrz obrazek powyżej).

a + b:a = a:b = 1.6180339887 ......

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator złotej sekcji" at https://miniwebtool.com/pl/golden-section-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.