×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Konwerter psi na bary

PSI:

O Konwerter psi na bary

Konwerter psi na bar służy do przeliczania psi (funtów na cal kwadratowy) na bary.

Formuła konwersji psi na bary

Aby przeliczyć psi na bar, użyj następującego wzoru przeliczeniowego:

1 psi = 0.0689475729 bar