Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Scalacz SRT

Scal napisy SRT dla bardziej spójnego czytania

Scalacz SRT

Wypełnij poniższe pola, aby dostosować tekst do łatwiejszego czytania i bardziej naturalnych przerw. Możesz wkleić swoją zawartość SRT bezpośrednio do pola tekstowego lub załadować plik SRT, a zawartość zostanie wypełniona w polu tekstowym za Ciebie.

Wklej swoją zawartość SRT tutaj lub załaduj plik poniżej.
Załaduj plik SRT, aby wypełnić powyższe pole tekstowe.
Wybierz rodzaj zasad interpunkcyjnych do scalania linii.

Embed Scalacz SRT Widget

O Scalacz SRT

To narzędzie może scalać linie w plikach napisów na podstawie zasad interpunkcji, aby poprawić czytelność i spójność napisów.

Reference this content, page, or tool as:

"Scalacz SRT" at https://miniwebtool.com/pl/srt-merger/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Narzędzia do Napisy: