×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

kalkulator zasięgu

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

O kalkulator zasięgu

Kalkulator zasięgu służy do obliczania wartości zakresu dla zestawu liczb.

zakres

W statystyce zakres zbioru danych jest miarą rozprzestrzeniania się lub rozproszenia obserwacji. Jest to różnica między największą a najmniejszą obserwacją w zbiorze danych.

formuła

Oto formuła zakresu:

range = max - min

w:
max = największa wartość w zbiorze danych
min = najmniejsza wartość w zbiorze danych