Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

kalkulator zasięgu

Oblicza zakres zbioru liczb.

kalkulator zasięgu
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

Embed kalkulator zasięgu Widget

O kalkulator zasięgu

Kalkulator zasięgu służy do obliczania wartości zakresu dla zestawu liczb.

zakres

W statystyce zakres zbioru danych jest miarą rozprzestrzeniania się lub rozproszenia obserwacji. Jest to różnica między największą a najmniejszą obserwacją w zbiorze danych.

formuła

Oto formuła zakresu:

range = max - min

w:
max = największa wartość w zbiorze danych
min = najmniejsza wartość w zbiorze danych

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator zasięgu" at https://miniwebtool.com/pl/range-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.