Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Formater Tekstu

Formatuj tekst z odpowiednimi przerwami i odstępami.

Formater Tekstu
Wklej tekst, który chcesz sformatować:

Embed Formater Tekstu Widget

O Formater Tekstu

To narzędzie formatuje tekst, wykonując następujące kroki:

  • Zamienia wszystkie znaki nowej linii na spacje.
  • Kompresuje wiele kolejnych spacji w jedną spację.
  • Identyfikuje zdania na podstawie interpunkcji, po której następuje spacja i wielka litera, a następnie formatuje te zdania, aby rozpoczynały się w nowej linii.

Reference this content, page, or tool as:

"Formater Tekstu" at https://miniwebtool.com/pl/text-formatter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/