×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator względnego odchylenia standardowego (Wysoka precyzja)

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:
Precyzja:

O Kalkulator względnego odchylenia standardowego (Wysoka precyzja)

Kalkulator względnego odchylenia standardowego służy do obliczania względnego odchylenia standardowego (RSD) zbioru liczb (Krok po kroku).

Względne odchylenie standardowe

W teorii prawdopodobieństwa i statystyce względne odchylenie standardowe (RSD lub %RSD) jest wartością bezwzględną współczynnika zmienności. Jest zwykle wyrażany w procentach. Można go wykorzystać do porównania niepewności między różnymi pomiarami o różnych wielkościach bezwzględnych.

formuła

Poniżej przedstawiono wzór obliczania względnego odchylenia standardowego:

Przykładowa formuła odchylenia standardowego

Wzór na względne odchylenie standardowe

w:
s = odchylenie standardowe próbki
RSD = względne odchylenie standardowe
x 1 ,...,x N= przykładowy zestaw danych
x̄ = średnia z przykładowego zbioru danych
N = rozmiar przykładowego zbioru danych