×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator rozstępu międzykwartylowego

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

O Kalkulator rozstępu międzykwartylowego

Kalkulator rozstępów międzykwartylowych służy do obliczania odchylenia międzykwartylowego zbioru liczb (Krok po kroku).

Zakres międzykwartylowy

W statystyce opisowej odchylenie kwartylu (QD) stanowi połowę różnicy między trzecim (górnym) a pierwszym (dolnym) kwartylem.

pierwszy kwartyl i trzeci kwartyl

Pierwszy kwartyl, zwany również dolnym kwartylem, jest równy 25. centylowi danych. Trzeci kwartyl, znany również jako górny kwartyl, jest równy 75. percentylowi danych.

Istnieje kilka różnych sposobów obliczania kwartyli. Kalkulator wykorzystuje metodę opisaną przez Moore'a i McCabe'a do znajdowania wartości kwartylowych. TI-83 używa również tej samej metody do obliczania wartości kwartylowych. Stosując tę ​​metodę, pierwszy kwartyl to mediana liczb poniżej mediany, a trzeci kwartyl to mediana liczb powyżej mediany.

formuła

Poniżej znajduje się wzór na obliczenie odchylenia międzykwartylowego:

QD =(Q3-Q1)/ 2

w:
QD = odchylenie kwartylowe
Q3 = trzeci kwartyl
Q1 = pierwszy kwartyl