Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator obszaru elipsy

Oblicz obszar elipsy.

Kalkulator obszaru elipsy

owalny

Długość półosi wielkiej (a) elipsy::
Długość półmniejszej osi elipsy (b)::

Embed Kalkulator obszaru elipsy Widget

O Kalkulator obszaru elipsy

Kalkulator powierzchni elipsy służy do obliczania powierzchni elipsy.

owalny

W geometrii elipsa jest regularnym kształtem elipsy śledzonym przez punkt poruszający się w płaszczyźnie w taki sposób, że suma jego odległości od pozostałych dwóch punktów (punktu ogniskowego) jest stała, lub gdy stożek jest przecięty pochyloną płaszczyzną, co powoduje a Bazy przecinają się.

formuła

Poniżej znajduje się wzór na obliczenie pola elipsy:

Powierzchnia = πab

w:
a = długość wielkiej półosi elipsy
b = długość półosi małej elipsy
π= 3.141592654

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator obszaru elipsy" at https://miniwebtool.com/pl/area-of-an-ellipse-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.