×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

losowanie listy

Wprowadź każdy element listy wiersz po wierszu:

O losowanie listy

Narzędzie List Randomizer służy do układania elementów listy w losowej kolejności.