Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Przykładowy kalkulator średniej

Oblicza średnią próbki zbioru liczb.

Przykładowy kalkulator średniej
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

Embed Przykładowy kalkulator średniej Widget

O Przykładowy kalkulator średniej

Internetowy kalkulator średniej próbki służy do obliczania średniej próbki zestawu liczb.

próbka średnia

Średnia próbki jest średnią wszystkich pozycji w próbie (zestaw obserwacji). Następujące są z podanej dystrybucjinzbiór obserwacji {x1 , x 2 , ..., x n} średnia próbkixFormuła:

przykładowa średnia formuła

średnia próbki i średnia populacji

Średnia populacji jest średnią wszystkich pozycji w populacji. Ponieważ populacje są zwykle bardzo duże lub nieznane, średnie populacji są zwykle nieznanymi stałymi. Oszacowanie średniej populacji jest średnią próbki.

Reference this content, page, or tool as:

"Przykładowy kalkulator średniej" at https://miniwebtool.com/pl/sample-mean-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Inne powiązane narzędzia:

kalkulator wielkości próbki