×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator średniej arytmetycznej

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

O Kalkulator średniej arytmetycznej

Kalkulator średniej arytmetycznej służy do obliczania średniej arytmetycznej zestawu liczb.

definicja średniej arytmetycznej

Załóżmy, że mamy przestrzeń próbki a1 ,a 2 ,...,a n. Średnia arytmetyczna A jest następnie zdefiniowana przez następujące równanie.

A =(a 1 + a 2 + ... + a n )/ n