×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

kalkulator odchylenia mediany bezwzględnej

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

O kalkulator odchylenia mediany bezwzględnej

Kalkulator mediany bezwzględnego odchylenia służy do obliczania mediany bezwzględnego odchylenia dla danego zestawu liczb.

mediana bezwzględnego odchylenia

W statystyce mediana bezwzględnego odchylenia (MAD) jest miarą rozproszenia statystycznego, która jest solidną miarą zmienności jednowymiarowej próbki danych ilościowych.

formuła

Mediana bezwzględnego odchylenia (MAD) jest obliczana jako wartość bezwzględna x dla każdej wartościiOdejmij medianę od mediany:

MAD = Mediana(|xi- Mediana (xi )|)