Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator notacji naukowej

Wykonuj obliczenia dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w notacji naukowej.

kalkulator notacji naukowej
Wpisz liczby w notacji naukowej
(np. -3.34e5, 1.1E-7, 6.78 itd.)

Embed kalkulator notacji naukowej Widget

O kalkulator notacji naukowej

Kalkulator notacji naukowej służy do wykonywania obliczeń dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w notacji naukowej.

notacja naukowa

Notacja naukowa (znana również jako forma standardowa lub notacja wykładnicza) to metoda zapisywania liczb, która może pomieścić wartości, które są zbyt duże lub zbyt małe, aby można je było wygodnie zapisać w standardowej notacji dziesiętnej.

W notacji naukowej wszystkie liczby są zapisywane w następujący sposób:

a×10 b

gdzie wykładnik b jest liczbą całkowitą, a współczynnik a jest dowolną liczbą rzeczywistą (zwaną mantysą lub mantysą).

notacja E

Notacja E to notacja naukowa, w której wyrażenie „potęga 10” zastępuje się literą E lub e; na przykład 1,2 x 105Zapisane jako 1,2E+5 lub 1,2e5,7,4×10-8Zapisane jako 7.4E-8.

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator notacji naukowej" at https://miniwebtool.com/pl/scientific-notation-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.