Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator RMS

Oblicza średnią kwadratową ze zbioru liczb.

Kalkulator RMS
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

Embed Kalkulator RMS Widget

O Kalkulator RMS

Kalkulator średniej kwadratowej służy do obliczania średniej kwadratowej (średniej kwadratowej) zbioru liczb.

Średnia kwadratowa (średnia kwadratowa)

W matematyce średnia kwadratowa (w skrócie RMS lub rms) jest statystyczną miarą wielkości zmiany. Jest również nazywany średnią kwadratową.

Oblicz RMS

Pierwiastek średniej kwadratowej (RMS) wartości zestawu wartości jest pierwiastkiem kwadratowym średniej arytmetycznej (średniej) kwadratów wartości pierwotnych.

w zbiorze n wartości x1 ,x 2 ,...,x w przypadku n, wartość RMS jest dana wzorem:

pierwiastek średniokwadratowy

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator RMS" at https://miniwebtool.com/pl/root-mean-square-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.