×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator RMS

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

O Kalkulator RMS

Kalkulator średniej kwadratowej służy do obliczania średniej kwadratowej (średniej kwadratowej) zbioru liczb.

Średnia kwadratowa (średnia kwadratowa)

W matematyce średnia kwadratowa (w skrócie RMS lub rms) jest statystyczną miarą wielkości zmiany. Jest również nazywany średnią kwadratową.

Oblicz RMS

Pierwiastek średniej kwadratowej (RMS) wartości zestawu wartości jest pierwiastkiem kwadratowym średniej arytmetycznej (średniej) kwadratów wartości pierwotnych.

w zbiorze n wartości x1 ,x 2 ,...,x w przypadku n, wartość RMS jest dana wzorem:

pierwiastek średniokwadratowy