Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator współczynnika zmienności

Oblicza współczynnik zmienności dla zbioru liczb.

Kalkulator współczynnika zmienności
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:
Precyzja:

Embed Kalkulator współczynnika zmienności Widget

O Kalkulator współczynnika zmienności

Kalkulator współczynnika zmienności służy do obliczania współczynnika zmienności dla zbioru liczb.

Współczynnik zmienności

W teorii prawdopodobieństwa i statystyce współczynnik zmienności (CV) jest znormalizowaną miarą rozproszenia rozkładu prawdopodobieństwa. Jest również znany jako ryzyko jednostkowe lub współczynnik zmienności.

Współczynnik zmienności definiuje się jako stosunek odchylenia standardowego do średniej:

Wzór na współczynnik zmienności

Wzór na odchylenie standardowe populacji

w:
c v= współczynnik zmienności
σ = odchylenie standardowe populacji
x 1 ,...,x N= zbiór danych populacji
μ = średnia zbioru danych populacji
N = wielkość zbioru danych o populacji

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator współczynnika zmienności" at https://miniwebtool.com/pl/coefficient-of-variation-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Inne powiązane narzędzia:

kalkulator współczynnika dwumianu