Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator średniego odchylenia bezwzględnego

Oblicza średnie bezwzględne odchylenie zbioru liczb.

Kalkulator średniego odchylenia bezwzględnego
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

Embed Kalkulator średniego odchylenia bezwzględnego Widget

O Kalkulator średniego odchylenia bezwzględnego

Internetowy kalkulator średniego bezwzględnego odchylenia służy do obliczania średniego bezwzględnego odchylenia dla danego zestawu liczb (Krok po kroku).

średnie odchylenie bezwzględne

W statystyce średnie odchylenie bezwzględne to średnia bezwzględnych odchyleń zestawu danych w odniesieniu do średniej danych. Średnie odchylenie bezwzględne jest również znane jako odchylenie średnie.

Tryb

Dla wielkości próbkiNi zbiór danych {x1 , x 2 , ..., x N} , średnie odchylenie bezwzględne oblicza się w następujący sposób:

wzór na średnie odchylenie bezwzględne

gdzie
MD = średnie odchylenie bezwzględne
x i= element danych
x= średnia rozkładu

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator średniego odchylenia bezwzględnego" at https://miniwebtool.com/pl/mean-absolute-deviation-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.