Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

przeciętny kalkulator (Wysoka precyzja)

Oblicza średnią zestawu liczb.

przeciętny kalkulator (Wysoka precyzja)
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:
Precyzja:

Embed przeciętny kalkulator (Wysoka precyzja) Widget

O przeciętny kalkulator (Wysoka precyzja)

Kalkulator średniej służy do obliczania średniej z zestawu liczb.

Jak obliczyć średnią

Załóżmy, że mamy przestrzeń próbki a1 ,a 2 ,...,a n. Średnia wartość jest następnie definiowana za pomocą następującego równania:

średnia = (a1 + a 2 + ... + a n )/ n

Reference this content, page, or tool as:

"przeciętny kalkulator (Wysoka precyzja)" at https://miniwebtool.com/pl/mean-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.