×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

przeciętny kalkulator (Wysoka precyzja)

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:
Precyzja:

O przeciętny kalkulator (Wysoka precyzja)

Kalkulator średniej służy do obliczania średniej z zestawu liczb.

Jak obliczyć średnią

Załóżmy, że mamy przestrzeń próbki a1 ,a 2 ,...,a n. Średnia wartość jest następnie definiowana za pomocą następującego równania:

średnia = (a1 + a 2 + ... + a n )/ n