×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator odchylenia standardowego populacji (Wysoka precyzja)

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:
Precyzja:

O Kalkulator odchylenia standardowego populacji (Wysoka precyzja)

Kalkulator odchylenia standardowego populacji służy do obliczania odchylenia standardowego populacji zestawu liczb (Krok po kroku).

odchylenie standardowe populacji

Odchylenie standardowe populacji mierzy zmienność danych. Jest to zwykle nieznana stała. σ (grecka litera sigma) jest symbolem odchylenia standardowego populacji.

formuła

Oto wzór na odchylenie standardowe populacji:

Wzór na odchylenie standardowe populacji

w:
σ = odchylenie standardowe populacji
x 1 ,...,x N= zbiór danych populacji
μ = średnia zbioru danych populacji
N = wielkość zbioru danych o populacji