×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.
 

ตัวแปลงไบนารี

เลขฐานสอง:

เกี่ยวกับ ตัวแปลงไบนารี

ตัวแปลงเลขฐานสองใช้ในการแปลงตัวเลขจากฐานสองเป็นฐานสิบ ฐานแปด ฐานสิบหก และฐานอื่นๆ

ระบบเลขฐานสอง

ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลขฐานสองเป็นระบบเลขตำแหน่งในฐาน 2 โดยใช้สัญลักษณ์ 0 และ 1 สองตัวแทนค่าตัวเลข ระบบเลขฐานสองถูกนำมาใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์เพราะช่วยอำนวยความสะดวกในการแสดงตัวเลขสองตัว 0 และ 1 ในวงจรไฟฟ้า

เครื่องมือทั่วไป