Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Bộ mã hóa URL

Mã hóa một đoạn văn bản cho một URL.

Bộ mã hóa URL
Nhập văn bản để mã hóa:

Embed Bộ mã hóa URL Widget

Giới thiệu về Bộ mã hóa URL

Công cụ này cho phép bạn mã hóa một đoạn văn bản từ một URL.

Reference this content, page, or tool as:

"Bộ mã hóa URL" at https://miniwebtool.com/vi/url-encoder/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Bộ giải mã URL